tambor (Diccionari)

tambor
1. a. m. MÚS. Terme general que indica el grup d'instruments de percussió formats per una o més membranes vibratòries esteses en una o més obertures d'una caixa de ressonància de fusta, terrissa cuita o metall, que pot tindre forma cilíndrica, bombada, etc.
b. m. MÚS. Tabal.
c. m. i f. MÚS. Tamborer. Ell és el tambor de la banda municipal.
2. a. m. Nom donat a nombroses coses cilíndriques, especialment buides, per analogia amb els tambors o tabals.
b. m. Timpà de l'orella.
c. m. ARQUIT. Mur cilíndric que servix de base a una cúpula per a donar a esta major elevació, generalment amb finestrals per a il·luminar l'interior de l'edifici.
d. m. CONSTR. Tanca feta davant d'una porta a manera de cancell.
e. m. OFICIS/TÈXTIL Dispositiu utilitzat per a brodar a mà en el qual el teixit és mantingut tibant sostingut per un cércol, sobre el qual és subjectat per un altre cércol o per una corretja.
f. m. RELL. Cilindre giratori sobre el qual actua la molla d'un mecanisme de rellotgeria.
g. m. TECNOL. Caixa de forma semicilíndrica o redonenca destinada a protegir o a tapar peces o parts d'una màquina o altres coses que podrien fer-se malbé o causar algun dany.
h. m. TECNOL. Peça cilíndrica buida, fixada a una roda, especialment d'automòbil, sobre la cara interior de la qual actuen les peces articulades recobertes de ferodo, en els frens dits, precisament, frens de tambor.

tambor (Traducció Valencià-Castellà)

tambor m. barrilete, tambor, candombe, tambora, timbal.

tambor (Traducció Castellà-Valencià)

tambor m. 1. [ instrumento musical ] tambor, timbal. Toca el tambor en la banda. ® Toca el tambor en la banda.
2. [ persona que toca el tambor ] tamborer, timbaler, tambor. No ha venido a ensayar el tambor de la banda. ® No ha vingut a assajar el tamborer de la banda.
3. [ en arquitectura // para bordar // del oido // del freno // cilindro // del timón ] tambor. Tambor de cúpula, de columna, de capitel. ® Tambor de cúpula, de columna, de capitel. Borda las sábanas en un tambor de madera. ® Broda els llençols en un tambor de fusta. El tímpano del oido también se llama tambor. ® El timpà de l'orella també es diu tambor. En el tambor de los neumáticos actuan la zapatas del freno. ® En el tambor dels pneumàtics actuen les sabates del fre. El tambor del revólver se ha atascado. ® El tambor del revòlver s'ha encallat. El marinero arrolla los guardianes del timón en el tambor. ® El mariner enrotlla les amarres del timó en el tambor.
4. [ criba ] sedàs. Los reposteros suelen pasar el azucar por el tambor ® Els rebosters solen passar el sucre pel tambor.
5. [ para tostar café, cacao, etc. ] torradora ( f. ). Prepara el tambor para tostar el café. ® Prepara la torradora per a torrar el café.
6. [ cuarto pequeño ] departament. Mi casa dispone de tres tambores. ® Ma casa disposa de tres departaments.
7. a tambor batiente a so de trompetes.
8. tambor real llengua de Sant Pau.

Te puede interesar