talment (Diccionari)

talment
1. adv. De tal manera.
2. adv. Exactament, d'igual manera. Pareix talment com si s'haguera quedat mut.
3. adv. A tal punt [sovint en correlació amb que] . Talment corríem, que ningú va poder agarrar-nos.
4. talment que De manera que. Li ho va explicar talment que ho poguera entendre.

Et pot interessar