port (Diccionari)

port 1
1. a. m. NÀUT./OBR. PÚBL. Abric natural o artificial en una costa o a la riba d'un riu, en el qual, ultra romandre-hi segurs els vaixells, es poden efectuar les operacions d'embarcament i desembarcament de persones i mercaderies. Entrar a port. Port comercial. Port militar. Port fluvial.
b. port franc DRET Port que gaudix de determinades exempcions o bonificacions de drets de duana.
c. tocar port Arribar a port una nau.
2. m. Ciutat que té un port on les naus poden carregar i descarregar mercaderies. València és un port del Mediterrani.
3. a. m. [ fig. ] Refugi.
b. arribar a port Assolir un estat de seguretat.
c. dur (o portar ) a bon port Fer arribar a un estat segur, traure de perill.
4. port de muntanya Pas d'una muntanya que en comunica els dos vessants.
5. port sec A les fronteres, lloc on hi ha instal·lada la duana.

port (Traducció Valencià-Castellà)

port m. 1. puerto, porte, porteo.
2. arribar a port arribar a puerto de claridad, de salvación, o de salvamento.
3. dur (o portar ) a bon port llevar (o conducir ) a buen puerto.
4. port de muntanya puerto de montaña.
5. port franc puerto franco.
6. port sec puerto seco.
7. tocar port tomar puerto.

Et pot interessar