mai (Diccionari)

mai
1. a. adv. Cap vegada. El teu amic no riu mai. No m'he trobat mai en esta situació.
b. de no acabar mai Inacabable. Si he de dir-los-ho un per un, serà una cosa de no acabar mai.
c. mai de la vida En cap moment. No es tornarà a repetir mai de la vida.
d. mai més Cap vegada. Mai més no ho tornaré a fer.
e. mai per mai Cap vegada. Mai per mai no tingué paraules d'agraïment per als seus col·laboradors.
f. mai per mai que Si algun dia. Mai per mai que vullgues anar-hi, digues-m'ho.
g. mai que Si alguna vegada. Mai que tornes, et rebrem amb molta alegria.
h. ni mai! Expressió de menyspreu i d'impaciència amb què es contesta una negativa. No em vols fer cas? Ni mai!
2. adv. En frases interrogatives i condicionals, alguna vegada. Si mai necessite ajuda, et cridaré.

mai (Traducció Valencià-Castellà)

mai adv. 1. jamás, nunca.
2. de mai no acabar de nunca acabar.
3. eres ben lliure! ¡allá tú!, ¡peor para ti!
4. mai de la vida nunca, en la vida, nunca jamás, jamás de los jamases, nunca en la vida, nunca, en la vida, nunca jamás, jamás de los jamases, nunca en la vida.
5. mai més nunca más.
6. mai per mai nunca, en la vida, nunca jamás, jamás de los jamases.
7. mai per mai que si algún día.
8. mai que si alguna vez.

Et pot interessar