hambre (Traducció Castellà-Valencià)

hambre f. 1. fam.
2. al buen hambre no hay pan duro qui té gana somia pa.
3. andar (uno) muerto de hambre tindre (o passar ) més fam que un lladre (o que un mestre d'escola, o.
4. apaciguar el hambre amansir la fam.
5. clarearse (uno) de hambre ballar (o cantar ) els gojos de sant Prim.
6. el hambre no atiende a razones el ventre no admet (o no s'entén de , o no mira ) raons.
7. hambre canina fam canina, fam de llop, fam de gos.
8. mas listo que el hambre com una sargantana.
9. más listo que el hambre tindre (algú) molta lletra menuda, com un pésol.
10. matar de hambre fer patir (o fer passar ) gana (a algú) (o matar de gana ), no haver menjat calent.
11. matar de hambre (o de sed, etc. ) matar de fam (o de gana , o de set, etc. ).
12. morir (o morirse ) de hambre tindre (o passar ) més fam que un lladre (o que un mestre d'escola, o.
13. morirse de hambre y de frío estar (algú) blau de fam i morat de fred.
14. muerto de hambre mort de fam.
15. ser más listo que el hambre ser més llest que un dimoni (o que la fam ).
16. tener (alguien) un hambre que no ve obrir primer la boca que els ulls.
17. tener un hambre canina menjar com un llop (o tindre una fam de llop ).

Et pot interessar