greu (Diccionari)

greu
1. a. adj. Pesat.
b. m. FÍS. Cos sotmés a la gravetat.
2. a. adj. [ fig. ] Molt important, perillós, difícil de superar o de resoldre, etc. Una malaltia, una ferida, greu. Perill greu. Delicte greu. Té un problema molt greu.
b. adj. [ fig. ] Que té una gran dignitat, serietat. És una persona greu.
c. adj. [ p. ext. i fig. ] Que revela una gran dignitat. Per què fas este posat tan greu?
d. saber greu Fer sentir pena, causar disgust. Quin greu li sabrà de no haver-nos pogut vore! El greu que em sap, de no anar-hi!
3. adj. Aplicat a l'accent inclinat d'esquerra a dreta que es posa damunt de certes vocals.
4. adj. LING. Es diu dels fonemes consonàntics labials i velars el ressonador bucal dels quals és llarg i no dividit.
5. adj. i m. MÚS. Es diu dels sons baixos de l'escala musical, per oposició als més alts o aguts.

greu (Traducció Valencià-Castellà)

greu adj. 1. grave, serio -ia.
2. saber greu saber mal, sentirlo, saber mal, sentirlo.

Et pot interessar