calor (Diccionari)

calor
1. a. f. FÍS. Manifestació de l'energia interna quan un sistema efectua un procés per mitjà de canvis de temperatura, siga del sistema, siga del medi que l'envolta. Calor de reacció, específica. Calor atòmica.
b. f. FISIOL. Calor generada en el cos d'un animal com a resultat de la seua activitat metabòlica. Calor animal.
c. f. FISIOL. Sensació experimentada per l'organisme quan la temperatura ambiental és elevada o amb motiu d'un estat febril.
d. calor latent FÍS. Calor que un cos absorbix sense que augmente la seua temperatura.
e. fer calor Produir sensació de calor. Este abric fa calor.
2. a. f. Calor ambiental en tant que produïx la sensació de calor. La calor d'una sauna. La calor d'un dia d'agost.
b. fer calor Haver-hi, en un lloc, una temperatura elevada, especialment ser elevada la calor atmosfèrica. Dins de la sala fa calor. En aquell poble no feia massa calor.
3. f. [ fig. ] Animació, passió, amb què es fa una cosa. Aquell debat tenia calor.

calor (Traducció Valencià-Castellà)

calor f. 1. calor ( m. ). Calor específica. ® Calor específico. Hui fa calor. ® Hoy hace calor. Tinc calor. ® Tengo calor. Allò passà en la calor de la discussió. ® Aquello ocurrió en el calor de la discusión.
2. calor latent calor latente.
3. fer calor dar calor, hacer calor.

calor (Traducció Castellà-Valencià)

calor m. 1. [ en física // ambiental // sensación // apasionamiento ] calor ( f. ). Calor específico. ® Calor específica. Hoy hace calor. ® Hui fa calor. Tengo calor. ® Tinc calor. Aquello ocurrió en el calor de la discusión. ® Allò passà en la calor de la discussió.
2. [ calidad de caliente ] calentor ( f. ). El calor de la cama. ® La calentor del llit.
3. [ afecto, adhesión ] caliu, afecte, escalf. Echa de menos el calor de la familia. ® Troba a faltar el caliu de la família. Este jersey me da calor. ® Este jersei em fa calor.
4. al calor de a l'abric de, a l'empara de, a l'escalf de.
5. calor latente calor latent.
6. dar calor fer calor, fer calor.
7. entrar en calor entrar en calentor, entrar en calentor.
8. hacer calor fer calor.

Et pot interessar