territori (Diccionari)

territori
1. a. m. Superfície de terra que comprén una jurisdicció.
b. m. ECON./DRET Superfície de terra subjecta a una determinada qualificació en la planificació urbanística.
c. m. GEOGR./ECON. Porció de la superfície terrestre subjecta d'apropiació per part d'un grup d'individus a fi de portar a terme qualsevol activitat, especialment les activitats de producció i reproducció o consum, els quals la consideren com a demarcació de l'exercici d'una sèrie de competències (polítiques, administratives, etc.).
d. ordenació del territori ECON./POLÍT. Conjunt de mesures i actuacions públiques tendents a atenuar les conseqüències dels processos econòmics i socials en la configuració del territori.
2. a. m. DRET Extensió de terra que forma una circumscripció política.
b. territori autònom DRET Porció de territori nacional o estatal que gaudix d'un estatut d'autonomia.
c. territori marítim DRET Les aigües territorials.
d. territori nacional DRET Extensió de territori compresa dins dels límits d'un Estat, sobre la qual l'Estat exercix amb titularitat exclusiva el poder sobirà.
3. m. ETOL. Zona habitada per un animal o grup d'animals, que la defenen contra els altres individus, en especial contra els seus congèneres, sovint contra els del mateix sexe.

territori (Traducció Valencià-Castellà)

territori m. 1. territorio.
2. ordenació del territori ordenación del territorio.
3. territori autònom territorio autónomo.
4. territori marítim territorio marítimo.
5. territori nacional territorio nacional.

Et pot interessar