tensió (Diccionari)

tensió
1. f. Acció o efecte de tibar o d'estirar fins a la rigidesa.
2. a. f. ELECTR./ELECTROT. Diferència de potencial elèctric entre dos punts d'un circuit, d'un camp elèctric.
b. alta tensió ELECTR./ELECTROT. Tensió superior als 250 V, i generalment de milers de volts, destinada al transport d'energia elèctrica a través de línies, anomenades, per això, d' alta tensió.
c. baixa tensió ELECTR./ELECTROT. Tensió inferior als 250 V (generalment de 110, 127 i 220 V), destinada a la distribució d'energia elèctrica als abonats.
3. a. f. FÍS. Pressió que exercix un líquid o un gas.
b. f. FÍS. Tota força que tendix a separar les parts constitutives d'un cos.
c. tensió de vapor FÍS. Pressió que manifesta el vapor saturat d'una substància en equilibri amb la fase líquida en un recinte tancat.
d. tensió superficial FÍS. Manifestació de les forces de cohesió moleculars d'una substància líquida o en dissolució, en la superfície de separació amb un altre medi, que tendix a conferir-li la forma de mínima energia potencial.
4. a. f. FISIOL. Pressió que exercix un líquid o un gas dins del cos.
b. f. FISIOL. Resistència que oferixen les parets d'un continent a la pressió d'un líquid o d'un gas que hi està contingut.
c. tensió arterial FISIOL. Energia de la contracció de les artèries, proporcional a la intensitat del fluix sanguini.
5. f. LING. Qualitat de les articulacions tòniques que distingix el moment articulatori culminant, entre la intensió i la distensió, dins d'una paraula, una síl·laba o un fonema.
6. a. f. TECNOL. Estat del cos sol·licitat per forces que el mantenen tens o li impedixen de contraure's.
b. f. TECNOL. Resultant de les forces elàstiques que, en la massa d'un cos, equilibren els esforços externs que tendixen a allargar-lo.
7. a. f. [ fig. ] POLÍT. Desacord en les relacions entre estats, entre classes socials, etc.
b. f. [ fig. ] Estat de tibantor, d'hostilitat de les relacions entre persones, grups, etc.
8. a. f. [ fig. ] PSIC. Dit d'un esforç continuat de l'esperit.
b. f. [ fig. ] PSIC. Distonia psíquica motivada per la presència d'estímuls mentals o emocionals d'intensitat superior a la que és capaç de tolerar un individu.

tensió (Traducció Valencià-Castellà)

tensió f. 1. tirantez ( m. ), tensión.
2. alta tensió alta tensión.
3. baixa tensió baja tensión.
4. tensió arterial tensión arterial.
5. tensió de vapor tensión de vapor.
6. tensió superficial tensión superficial.

Et pot interessar