targeta (Diccionari)

targeta
1. a. f. Xicotet full de cartolina de forma rectangular que porta impresos o escrits els noms d'una persona (i eventualment l'adreça, els títols i el càrrec), que es deixa a casa de les persones que no troba quan les va a visitar, que es fa passar a algú per a anunciar la seua visita, etc.
b. f. Full de cartolina que porta imprés o escrit un permís, una invitació, etc., o servix d'etiqueta a una peça de roba, etc.
c. f. Xicotet full de cartolina, plàstic, etc., amb què es pot acreditar una determinada qualitat personal (soci d'una entitat, d'un partit, alumne d'una facultat, títol professional, etc. Targeta (o carnet) d'estudiant.
d. f. ESPORT Resultat obtingut per un jugador de golf en un recorregut complet al llarg del camp. El golfista nigerià té una targeta de 73 colps.
e. targeta de crèdit ECON. Xicotet full rectangular, generalment de matèria plàstica, expedit per grans empreses, bancs, autopistes, etc., on consta la firma de l'usuari, com també un codi d'identificació personal imprés en relleu i altres signes sovint perforats, i que s'utilitza per a múltiples servicis sense necessitat de fer-ne efectiu l'import immediat.
f. targeta de lector BIBLIOT. Carnet que autoritza el posseïdor a freqüentar una biblioteca.
g. targeta magnètica ECON. Targeta de crèdit.
h. targeta perforada OFICINA Cartolina rectangular en la qual són registrades dades numèriques o alfabètiques o les dos alhora en forma de forats disposats d'acord amb un codi preestablit.
i. targeta postal Full rectangular de cartolina que porta estampats o al qual s'apeguen un o més segells de correus i pot ser enviat sense sobre.
2. f. ARQUIT. Adorn pla i oblong que figura sobreposat a un membre arquitectònic i porta comunament una inscripció, un emblema, etc.
3. a. f. ELECTRÒN. Placa on es munten i s'interconnecten els diversos components electrònics que constituïxen generalment una unitat funcional d'un sistema o dispositiu més gran.
b. targeta de so INFORM. La que permet afegir en un ordinador capacitats de reproducció de so digitalitzat.
c. targeta de vídeo INFORM. La que permet afegir en un ordinador capacitats de reproducció d'imatges de vídeo.

targeta (Traducció Valencià-Castellà)

targeta f. 1. tarjeta.
2. targeta de crèdit tarjeta de crédito.
3. targeta de lector tarjeta de lector.
4. targeta de so tarjeta de sonido.
5. targeta de vídeo tarjeta de vídeo.
6. targeta magnètica tarjeta magnética.
7. targeta perforada tarjeta perforada.
8. targeta postal, postal tarjeta postal.

Et pot interessar