secret (Diccionari)

secret -a
1. a. adj. Reservat, confidencial, que el que ho sap no ha de divulgar. Mantindre secreta una cosa.
b. adj. Ocult, amagat. Una cambra secreta.
c. adj. Que es fa d'amagat o que s'actua sense ser conegut pels altres. Votació secreta. Policia secreta.
2. a. m. Allò que es té reservat, ocult, que el que ho sap no ha de divulgar. Guardar un secret.
b. m. Discreció absoluta. Jo et demane el secret: no ho digues a ningú.
c. en secret Secretament. Escriure una carta en secret.
d. secret de confessió DRET Obligació i dret que té el sacerdot d'abstindre's de revelar el que el penitent li ha confessat en el sagrament de la penitència.
e. secret d'estat DRET Secret inherent als assumptes polítics o diplomàtics, la revelació del qual per part d'un funcionari públic compromet la seguretat de l'Estat.
f. secret professional DRET Obligació d'un professional de no divulgar allò que ha conegut per raó del seu ofici llevat dels casos que preveu la llei.
g. secret sumarial DRET Secret encaminat a garantir tant l'administració de justícia com la defensa dels interessos personals de les parts implicades en un sumari mentres es fan les diligències tendents al descobriment de la veritat dels fets.
h. ser el secret de l'ametler Sabut per tot el món.
3. a. m. Cosa no descoberta, no explicada, misteri. Els secrets de la civilització inca.
b. m. Mitjà amagat de produir certs efectes. Va descobrir el secret de la fórmula. El secret d'un mecanisme.
4. a. m. Lloc ocult, on no sap o no pot entrar més que unes poques persones. Ningú no pot penetrar en els secrets de la ment.
b. m. Amagatall practicat en certs mobles per guardar coses de valor.

secret (Traducció Valencià-Castellà)

secret m. 1. secreto -ta ( adj. i m. ), reconditez, chiticalla ( m. i f. ).
2. en secret en secreto.
3. secret de confessió secreto de confesión.
4. secret d'estat secreto de estado.
5. secret professional secreto profesional, secreto profesional.
6. secret sumarial secreto de sumario.
7. ser el secret de l'ametler secreto a voces.

Et pot interessar