prim (Diccionari)

prim 1 -a
1. a. adj. Que té relativament poca grossària. Un paper prim.
b. adj. [ fig. ] De molt poca consistència, densitat, de molt poca substància, de poc de cos, poca riquesa, escàs. Un caldo, un vi, prim. Una terra prima. Una veu prima. Un son molt prim. Anar prim de butxaca.
c. anar (o vindre ) de prim Faltar poc que no ocórrega una cosa.
d. anar prim Tindre pocs diners.
e. cagar molt prim Ser primmirat.
f. més prim que un espinac Molt prim.
g. mirar prim Ser escrupolós en executar o en judicar una cosa.
h. no mirar prim No tindre escrúpols, miraments.
i. passar-la prima Patir fam o necessitat.
j. prim de butxaca Amb pocs diners.
k. prim de dent Poc menjador.
l. prim de roba Vestit lleugerament.
m. saber la prima ( de ) Conéixer alguna cosa detalladament.
n. ser prim com una canya Estar magre.
2. m. Part més prima d'un membre o d'una part del cos humà o del d'un animal, d'una cosa, etc.
3. adj. FISIOL. Magre.
4. a. adj. Primer.
b. m. pl. ALIM. Primer segó que ix en fer farina.
c. a prim son Durant el primer son.
d. cosí prim Fill del cosí del pare o de la mare.

prim (Traducció Valencià-Castellà)

prim -a adj. 1. delgado -da, afilado -da, ahilado.
2. a prim son en el primer sueño.
3. anar (o vindre ) de prim faltar poco (para algo).
4. anar prim
5. cagar molt prim hilar delgado (o muy fino ).
6. cosí prim primo segundo.
7. més prim que un espinac
8. mirar prim ser remirado (o meticuloso ), hilar delgado, hilar delgado (o muy fino ), ser remirado (o meticuloso ), hilar delgado, hilar delgado (o muy fino ).
9. no mirar prim
10. passar-la prima pasarlas canutas (o moradas , o negras ).
11. prim de butxaca
12. prim de dent
13. prim de roba
14. saber la prima (de) saber al dedillo.
15. ser prim com una canya

Et pot interessar