pas (Diccionari)

pas 1
1. adv. [usat sempre en combinació amb no ] S'usa en proposicions comparatives per a reforçar el segon terme de la comparació. Treballa més de gust de bon matí que no pas a la nit.
2. adv. [usat sempre en combinació amb no ] S'usa darrere del verb d'una proposició expositiva negativa quan es nega allò que lògicament pot inferir-se d'allò que s'acaba de dir o que es dirà de seguida. Demà t'ho diré. Oh, no ens vorem pas, demà!
3. adv. [usat sempre en combinació amb no ] S'usa per a introduir una proposició el·líptica construïda sense verb en la qual es nega parcialment el contingut d'una enunciació precedent. Demà anirem d'excursió a la muntanya, veritat? [endash] No pas jo.
4. adv. [usat sempre en combinació amb no ] S'usa darrere del verb d'una proposició interrogativa negativa quan es pregunta alguna cosa de la qual pot inferir-se tal o tal conseqüència o explicació. Este cànter vessa: no és pas esquerdat?
5. adv. [usat sempre en combinació amb no ] S'usa darrere d'un verb amb què s'expressa la prohibició d'alguna cosa tot donant a entendre que se'n podria derivar una conseqüència desfavorable, un castic, etc. No ho faces pas mai, això!

pas (Traducció Valencià-Castellà)

pas m. 1. paso, rebasadero, pasa ( f. ), aire, pase, travesío.
2. a bon pas a buen paso.
3. a cada pas a cada paso.
4. a este pas a ese paso.
5. al seu pas per a su paso por.
6. anar (un cavall) ir (un cavallo) al paso.
7. anar a pas de convidat ir a buen paso.
8. anar a passos comptats ir a pasos contados.
9. anar a passos de gegant ir a pasos agigantados.
10. anar pas a pas ir paso a paso.
11. comptar els passos seguir los pasos (a uno).
12. de pas de paso.
13. doblar el pas doblar el paso.
14. donar pas a dar paso a.
15. donar un mal pas dar un paso.
16. eixir al pas salir al paso.
17. eixir del pas salir del paso.
18. fer el primer pas dar el primer paso.
19. fer pas dar paso.
20. fer un gran pas dar un gran paso.
21. fer un pas arrere (o endarrere ) dar un paso atrás.
22. fer un pas fals dar un paso en falso (o dar un mal paso ).
23. mal pas mal paso.
24. marcar el pas marcar el paso, marcar el paso.
25. notes de pas notas de paso.
26. obrir pas a abrir paso a.
27. pas a nivell paso a nivel.
28. pas d'armes paso de armas.
29. pas de rosca paso de rosca.
30. pas de vianants paso de peatones.
31. pas d'hèlice paso de la hélice.
32. pas doble paso doble.
33. pas zebra paso de cebra.
34. pels seus passos comptats
35. ritu de pas rito de paso.
36. seguir els passos seguir los pasos.
37. servitud de pas servidumbre de paso.
38. tornar (algú) sobre els seus passos volver (uno) sobre sus pasos.
39. un pas de gegant un paso de gigante, un paso de gigante.

Et pot interessar