obtentor (Diccionari)

obtentor
m. Persona que posseïx un benifet eclesiàstic.

Et pot interessar