moment (Diccionari)

moment
1. a. m. Espai de temps mínim o extremament curt. Feia un dia molt bo i en un moment es va posar núvol. Fa un moment estava ací ma tia, l'has vista? Podries vigilar el xic un moment?
b. m. [ p. ext. ] Espai de temps més o menys llarg caracteritzat pel seu contingut. Va ser el moment més important en les seues vides. En un moment tan crític hem de ser molt comprensius amb ell. M'ha causat moments d'alegria i de dolor.
c. m. [ p. ext. ] Temps oportú per a fer alguna cosa o perquè esdevinga realitzat un desig, un propòsit, etc. Hem d'esperar el millor moment. Ara no és moment de fer bromes. Este és el teu moment, avant.
d. m. [ p. ext. ] Situació en un moment determinat, especialment l'actual. La societat del moment.
e. a cada moment Molt sovint. Em crida a cada moment.
f. al seu moment Al moment oportú.
g. de moment Expressió usada per a indicar que alguna cosa passa en el moment que es parla i la possibilitat que més avant deixe d'ocórrer. De moment no li ho diré.
h. de moment Expressió que s'aplica a una necessitat, una tasca, etc., urgent, inajornable.
i. de primer moment Al principi.
j. del moment que Atés que.
k. d'un moment a l'altre Expressió usada per a indicar que alguna cosa està a punt d'ocórrer. Telefonarà d'un moment a l'altre.
l. d'un moment a l'altre Molt prompte, en temps molt pròxim.
m. en este moment Expressió usada per a indicar que ha passat un temps tan curt, que és com si fóra ara mateix. En este moment ha passat el tren.
n. en un moment Ràpidament, tardant molt poca estona. Vaig i torne en un moment.
o. necessitats del moment Urgents, que no poden ajornar-se.
p. no vore el moment de (fer alguna cosa) Desitjar-ne l'execució prompta.
q. per moments Ràpidament, amb un progrés ininterromput de l'acció verbal. Cau per moments.
r. últims (o darrers ) moments Moments que precedixen la mort.
s. un moment! Diga? Sí, un moment, que ara li'l passe.
2. a. m. Tendència a produir moviment especialment al voltant d'un punt o eix, mesurada generalment pel producte de la massa per la distància d'esta al dit punt o eix.
b. moment d'inèrcia (d'un cos, àrea, etc., al voltant d'un eix) Suma dels productes de cada porció infinitament menuda de massa o àrea pel quadrat de la seua distància al dit eix.

moment (Traducció Valencià-Castellà)

moment m. 1. momento.
2. a cada moment a cada momento, a cada paso, a cada instante.
3. al seu moment en su momento.
4. de moment de momento (o por el momento ), por ahora.
5. de primer moment al principio.
6. del moment que visto que, dado que, puesto que, toda vez que.
7. d'un moment a l'altre de un momento a otro.
8. en este moment en este momento.
9. en un moment en un momento, al momento (o instante ).
10. moment d'inèrcia momento de inercia.
11. necessitats del moment necesidades del momento.
12. no vore el moment de no ver el momento de, no ver la hora de.
13. per moments por momentos.
14. últims (o darrers ) moments últimos momentos.
15. un moment! ¡un momento!

Et pot interessar