mes (Diccionari)

mes 1
conj. Però.

més (Diccionari)

més
1. a. adv. Terme de comparació que denota superioritat en quantitat o en qualitat. Esta flor és la més bonica. Era més gran i més corpulent. Vull que em portes més taronges. Fa més d'un mes que no l'he vist. No ens escoltarà més. Sóc més alta que el meu germà. Ara s'ha fet més persona.
b. adv. Encara més. Com més en parles, pitjor. T'agradarà, i més si les fruites estaven madures.
c. a més no poder Al grau màxim. Va arribar dalt de tot corrent a més no poder.
d. d'allò més Molt. Va ser d'allò més divertit. Ha comprat unes pomes d'allò més dolces.
e. els (o les ) més La majoria, una majoria.
f. més que mai Com mai. Ja voràs que a la nit, a la cavalcada, ens divertirem més que mai.
g. ni més ni menys Exactament, precisament.
h. ser (algú) més Tindre més importància, especialment social. Que et creus que eres més que ningú ací? Ell no és més que els altres.
2. a. prep. Terme que expressa inclusió o unió d'una quantitat, un nombre o un component qualsevol d'alguna cosa. Necessitem una ceba per al bullit més dos per a la salsa. Què més vols? Per més que ho intente, no puc endevinar-ho.
b. adv. Terme que, posposat a la paraula negativa en frases negatives, interrogatives o dubitatives, indica addició, augment, repetició o continuïtat. No sé si es va dir res més sobre el teu cas. No tornaràs mai més? No et preocupes, que no ho farà més.
c. a més (o de més , o a més a més , o de més a més , a més de , o a més a més de ) Expressions usades per a indicar que una acció, un esdeveniment, un fet, etc., passa afegit a un altre. A més a més, hi ha altres trets característics que hem de considerar. A més d'agradable, és molt intel·ligent.
d. al més Construcció que intensifica la idea expressada pels adjectius als quals precedix. Ho acabarem al més prompte possible.
e. com més Construcció que servix per a introduir una frase indicadora d'augment progressiu. Com més la conec, més l'estime.
f. de més En excés, de massa. Ací hi ha menjar de més.
g. de més Inútil, sobrer. El teu comentari ha sigut de més.
h. el més enllà Allò que espera a l'ànima després de la mort.
i. més de quatre Bastant gent o coses.
j. més d'un Més de quatre.
k. més encara Més exactament. No he acabat encara la faena encarregada; més encara, no l'he començada.
l. més i més En progressió creixent. Es posava cada vegada més i més nerviós.
m. més o menys Aproximadament.
n. més poc Menys.
o. més que cal Sobre manera.
p. més que més Sobretot, amb més motiu. Hem de fer-ho d'esta manera, més que més després del que has explicat.
q. per més que A pesar que. No te'l pense donar per més que me'l demanes.
r. qui més qui menys Tot el món.
s. sense més ni més Inconsideradament, sense justificació o sense motius. Va arribar i sense més ni més li va donar un colp.
t. si més no Almenys. Fes-ho, si més no, pels teus companys.
3. m. MAT. Signe de l'addició i dels nombres positius (+).

mes (Traducció Valencià-Castellà)

mes m. 1. mes.
2. mes de Maria mes de María.
3. mes del Sagrat Cor mes del Sagrado Corazón.
4. mes sideral mes lunar periódico (o sideral ).
5. mes sinòdic mes lunar sinódico.
6. mes solar mes solar astronómico.
7. mes tròpic mes trópico.

més (Traducció Valencià-Castellà)

més adv. 1. más.
2. a més a més de además de, a más.
3. a més de además de, a más.
4. a més no poder a más no poder.
5. al més lo más, cuando más.
6. com més cuanto más.
7. d'allò més a montones, cantidad de, de lo más, a montones, cantidad de, de lo más.
8. el més enllà el más allá.
9. més d'un más de uno.
10. més d'un más de cuatro.
11. més encara más aún (o aún más ).
12. més i més cada vez más, más y más.
13. més o menys más o menos.
14. més poc menos, menos.
15. més que cal sobre manera (o sobremanera ).
16. més que mai más que nunca.
17. més que més más aún (o aún más ).
18. per més que por más que (o por mucho que ).
19. qui més qui menys quien más quien menos, el que más y el que menos.
20. sense més ni més sin más (o sin más ni más ).
21. ser (algú) ser más, ser de miedo, ser más, ser de miedo.
22. si més no cuando menos, por lo menos, al menos.

mes (Traducció Castellà-Valencià)

mes m. 1. mes.
2. en lo que va de mes del començament de mes ençà.
3. mes anomalístico mes anomalístic.
4. mes civil mes civil.
5. mes de María mes de Maria.
6. mes del Sagrado Corazón mes del Sagrat Cor.
7. mes lunar periódico (o sideral ) mes sideral.
8. mes lunar sinódico mes lunar sinòdic, sinòdic.
9. mes lunar sinódico mes sinòdic.
10. mes solar astronómico mes solar.
11. mes trópico mes tròpic.

Et pot interessar