menys (Diccionari)

menys
1. a. adv. Terme de comparació que denota inferioritat en quantitat o en qualitat. Es tracta de buscar la solució menys roïna. M'agradaria que ho fera en menys temps. Queda-t'ho: que jo amb menys en tindré prou. És el que té menys anys. M'ha cobrat menys perquè sóc amic seu. Va participar-hi menys gent de la que esperava. Ara ballen menys els xics. És menys agradable que el seu germà.
b. adv. Encara menys. Com més li demanes, menys fa. Si t'obsessiones, menys et curaràs.
c. a menys que Si no és que.
d. anar (o vindre ) a menys Passar a un estat inferior de riquesa, de categoria, etc. Es tracta d'una família de classe alta vinguda a menys.
e. donar-se de menys de No dignar-se.
f. el menys El mínim. Telefonar-los és el menys que podies fer.
g. els (o les ) menys La minoria, una minoria. Hi ha un altre grup, els menys, que està en contra.
h. ni menys I encara menys. No voldrà vore'l ni menys anar.
i. ni menys Ni tan sols. No ha fet el que havia promés i ni menys n'ha donat una explicació. No hauries d'acceptar ni menys les seues disculpes.
j. ni més ni menys Exactament, precisament.
k. no menys que Tant com. Era un home molt atractiu no menys que agradable.
l. per menys de Com a mínim. No vengues estes joies per menys de tres milions de pessetes.
m. per menys de cinc cèntims (o de no res ) Expressió que denota la bona predisposició d'algú a fer alguna cosa. Per menys de no res em posaria en el seu lloc. Per menys de cinc cèntims me n'aniria a casa.
n. quant menys Almenys.
2. a. prep. Terme que expressa exclusió o separació d'una quantitat, un nombre o un component qualsevol d'alguna cosa. Hem visitat tots els països veïns menys el vostre. Li ho ha dit a tots menys a mi. T'he tornat els teus llibres menys el d'història.
b. tot (o qualsevol cosa ) menys (alguna cosa) Expressió intensiva que denota la falta absoluta d'alguna cosa. Això és qualsevol cosa menys amor. Li ho dirà tot menys el que ha de dir-li.
c. trobar de menys Trobar a faltar.
3. m. MAT. Signe de la subtracció i dels nombres negatius ( - ).

menys (Traducció Valencià-Castellà)

menys adv. 1. menos.
2. a menys que a menos que.
3. anar (o vindre ) a menys ir (o venir ) a menos.
4. donar-se de menys de ?no dignarse.
5. el menys el menos.
6. els (o les ) menys los (o las ) menos, la minoría.
7. ni menys aún menos (o menos aún ).
8. ni més ni menys ni más ni menos.
9. no menys que tanto como.
10. per menys de por menos de.
11. per menys de cinc cèntims (o de no res ) por menos de nada.
12. quant menys al menos.
13. tot (o qualsevol cosa ) todo menos.
14. trobar a faltar echar de menos.

Et pot interessar