home (Diccionari)

home
1. a. m. Persona del sexe masculí, en contraposició a dona.
b. m. [usat sovint adjectivament] Home considerat com a posseïdor de virilitat, coratge, potència, etc. No eres prou home per a dir-m'ho a la cara!
c. m. Home considerat com a formant part d'una certa categoria de persones, com a posseïdor de tal o tal qualitat, professió, condició, etc. Un home de bé, de cor, de talent, de mèrit. Un home de negocis. Un home de món. És un home de gust: va molt elegant. Un home de lletres.
d. m. Home pertanyent a les classes populars, per oposició a senyor. Ha vingut l'home de la cansaladeria.
e. m. LIT. Personatge masculí d'una narració que té semblances amb un animal. L'home llop només actuava les nits de lluna plena.
f. com un sol home Amb la unanimitat completa i espontània de tots.
g. fer l'home Presumir.
h. fer-se home Fer-se una posició independent, obrir-se camí en la vida.
i. home a l'aigua! Expressió que s'utilitza per a avisar que algú ha caigut d'una embarcació.
j. home de bé Home honrat.
k. home de braç Home molt forçut.
l. home de mar Mariner.
m. home de molts oficis, mestre de res Expressió per a indicar que qui es dedica a moltes faenes, no sol ser hàbil en cap.
n. home de molts oficis, pobre segur Expressió per a indicar que qui es dedica a moltes professions, no sol tindre èxit en cap.
o. home de palla Expressió que s'aplica a qui ostenta una representació, però és una altra persona qui actua i pren les decisions.
p. home de paraules Home de pocs fets.
q. home d'empresa Gerent o responsable d'una empresa.
r. home d'Estat Qui regix un Estat o s'ocupa d'afers estatals.
s. home d'honor Home que obra segons les exigències de l'honor.
t. home llop MIT./ETNOL. Licantrop.
u. l'home del sac Personatge imaginari que es menciona per a fer por als xiquets amenaçant-los que se'ls endurà dins del seu sac. Si no feu bondat, cridaré l'home del sac.
v. l'home dels nassos Personatge imaginari que pren vida l'últim o el primer dia de l'any, i del qual es diu, especialment als xiquets, que té tants nassos com dies té l'any.
w. l'home proposa i Déu disposa Expressió amb què es comenta la frustració d'un pla.
x. sant Pere era bon home Dit per evitar una resposta.
y. ser (o paréixer ) un altre home Haver canviat molt algú en les seues qualitats, actituds, en el seu aspecte, etc. Arran del naixement del seu fill és un altre home.
z. ser home a l'aigua Trobar-se en una situació desesperada.
aa. ser home de paraula Ser complidor.
2. a. m. Adult, en contraposició a jove.
b. fer-se un home Créixer, arribar a l'edat adulta.
c. home de dies (o d'anys ) Vell.
3. m. Marit. On has deixat el teu home? Per fi he conegut l'home de la meua cosina.
4. a. m. Persona considerada com a dependent d'un altre, vassall, obrer, soldat. El general avançava al capdavant dels seus hòmens.
b. home d'armes HIST. Guerrer que en els exèrcits medievals lluitava amb armadura i a cavall.
c. home de cavall HIST. Soldat que combatia a cavall.
d. home de cos HIST. Serf.
e. home de peu HIST. Soldat que combatia a peu.
5. m. ANTROP. Gènere de primats antropoides de la família dels homínids (Homo sp) que comprén l'home actual (Homo sapiens sapiens) i els hòmens fòssils considerats com a formes ideals de transició en el procés d'hominització (Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens).
6. m. JOCS Nom d'un joc de cartes.
7. home bo DRET Persona que acompanya les parts en els actes conciliatoris per procurar, juntament amb el jutge, l'avinença entre les parts.
8. home bo ESPORT En pilota valenciana, jutge o àrbitre encarregat d'observar algun punt determinat del camp considerat fonamental en el desenrotllament d'una partida, com és ara la perxa, la galotxa, el dau, la corda, etc.
9. home granota MAR./ESPORT Professional qualificat que s'ocupa de dur a terme salvaments i tasques diverses submergit amb un escafandre autònom.
10. home orquestra ESPECT. Músic ambulant que toca simultàniament diversos instruments musicals col·locats en diferents parts del cos.
11. ric home Nom o títol donat als regnes de Castellà i Lleó als comtes, barons i grans vassalls d'il·lustre i antic llinatge que gaudien d'ampli ascendent sobre el rei.
12. ric home Al Regne d'Aragó, durant l'edat mitjana, títol donat als senyors que constituïen la més alta noblesa pel fet de ser d'il·lustre llinatge.

home (Traducció Valencià-Castellà)

home m. 1. hombre.
2. fer l'home
3. fer-se home hacerse hombre.
4. fer-se un home hacerse un hombre.
5. home bo hombre bueno, hombre bueno.
6. home de bé hombre de bien.
7. home de dies hombre de días.
8. home de mar hombre de mar.
9. home de paraules hombre de palabras.
10. home d'Estat hombre de Estado.
11. home d'honor hombre de honor.
12. home granota hombre rana.
13. l'home del sac el hombre del saco.
14. l'home dels nassos
15. ric home
16. sant Pere era bon home
17. ser (o paréixer ) un altre home ser (o parecer ) otro hombre.

Et pot interessar