família (Diccionari)

família
1. a. f. ANTROP. Conjunt de persones unides per relacions de parentiu, que viuen juntes. Una família formada pel pare, la mare i dos fills.
b. f. Conjunt de fills. Es van casar perquè volien tindre família.
c. f. GENEAL. Conjunt d'ascendents, descendents i altres persones emparentades directament o indirectament entre elles. La meua família procedix d'Aragó.
d. f. GENEAL. Llinatge.
e. família acollidora DRET Família que col·labora en un servici d'acolliment familiar complementant o substituint temporalment la família d'origen en l'atenció d'alguns dels seus membres.
f. família educadora DRET Família que exercix els drets de guarda i educació d'un menor mentres la família d'origen els té suspesos en els termes que resulten de la legislació vigent.
g. família monoparental DRET Família en què només conviuen o bé el pare o bé la mare amb un o més fills.
h. família nombrosa DRET Família que té tres o més fills menors d'edat, o que depenen econòmicament dels pares perquè estan incapacitats per a treballar.
i. Sagrada Família REL. Conjunt constituït per sant Josep, la Mare de Déu i Jesús.
j. vindre (alguna cosa) de família Ser consubstancial.
2. a. f. [ p. ext. ] Conjunt de persones o coses que es consideren del mateix origen o de les mateixes característiques. Una família de paraules. Família de lletres.
b. f. [ esp. ] BIOL. Categoria taxonòmica situada entre el gènere i l'orde. El bou pertany a la família dels bòvids.
c. família de paraules LING. Grup de paraules que tenen la mateixa arrel.
d. família lingüística LING. Conjunt de llengües que constituïxen desenrotllaments divergents d'una llengua mare comuna.
3. família de manuscrits CODIC. Grup de còdexs d'un text amb variants i errors comuns que permeten suposar-los derivats d'un mateix model.

família (Traducció Valencià-Castellà)

família f. 1. cuna, familia, hogar. De noble llinatge. ® De noble cuna.
2. família acollidora familia de acogida.
3. família de manuscrits
4. família de paraules familia de palabras.
5. família educadora familia educadora.
6. família lingüística familia lingüística.
7. família nombrosa familia numerosa.
8. vindre (alguna cosa) de família venir (alguna cosa) de familia.

familia (Traducció Castellà-Valencià)

familia f. 1. família.
2. de buena familia de bona família.
3. de la família de la família.
4. en familia en família.
5. familia de acogida família acollidora.
6. familia de palabras família de paraules.
7. familia educadora família educadora.
8. familia lingüística família lingüística.
9. familia numerosa família nombrosa.
10. familia política família política.
11. la Sagrada Familia la Sagrada Família.
12. ser como de la familia ser com de casa.
13. ser de buena familia ser de bona família.
14. venir (alguna cosa) de familia vindre (alguna cosa) de família.

Et pot interessar