entonces (Traducció Castellà-Valencià)

entonces adv. 1. llavors, aleshores, adoncs.
2. del tiempo de entonces del temps de la picor.
3. desde entonces de llavors ençà.
4. en quel entonces en aquell temps, en aquells dies.
5. hasta entonces fins aleshores, fins llavors.

Et pot interessar