endemig (Diccionari)

endemig
1. a. adv. Espai de temps que va d'un esdeveniment a un altre de posterior.
b. en endemig (o en l'endemig ) Durant eixe temps.
c. en este (o aquell ) endemig Durant este (o aquell) temps.
2. en l'endemig Enmig, entre dos coses o més.

Et pot interessar