deshacerse (Traducció Castellà-Valencià)

deshacerse v. pron. 1. desteixinar-se, esfarinar-se, salinar-se.
2. deshacerse en desfer-se en.
3. deshacerse por desmanegar-se per.
4. deshacerse por (alguien) desfer-se per.

Et pot interessar