denticitat (Diccionari)

denticitat
f. QUÍM. Nombre de grups donadors de què disposa un lligand en un compost complex per a formar enllaços coordinats amb un mateix àtom metàl·lic central.

Et pot interessar