camisa (Diccionari)

camisa
1. a. f. INDUM. Peça de vestir interior de forma folgada, amb mànegues, que arribava des del coll fins més avall de la cintura.
b. f. INDUM. Peça de vestir amb cos i mànegues, cordada per davant, que cobrix el tors i que es porta sobre la pell o sobre la camiseta o altra roba interior.
c. alçar la camisa (a algú) Enganyar-lo abusant de la seua credulitat.
d. anar en camisa Anar sense cap altra peça de vestir que la camisa.
e. anar en cos (o en mànegues ) de camisa Anar sense cap peça de vestir de cintura en amunt, que cobrisca la camisa.
f. camisa de dormir Camisa, generalment llarga i folgada, que es posa per a dormir.
g. camisa de força Peça de roba resistent, en forma de camisa, oberta per darrere i amb mànegues llargues tancades, que es nuga a l'esquena d'un malalt mental per a subjectar-lo.
h. canviar (o mudar ) de camisa Canviar d'idees, de partit o de conducta segons les pròpies conveniències.
i. deixar (algú) sense camisa (o amb la camisa a l'esquena ) Prendre-li-ho tot.
j. deixar-hi la camisa Arruïnar-se.
k. jugar-se la camisa Jugar-s'ho tot.
l. no tocar la camisa a la pell (o al cos ) Tindre por.
m. perdre la camisa Arruïnar-se.
n. quedar (o restar ) amb la camisa a l'esquena Arruïnar-se.
o. tindre la camisa bruta Tindre culpa.
2. a. f. Funda o cobertor de tela o d'una altra matèria flexible.
b. f. Coberta de paper fort en què es posen els documents, les cèdules, etc.
c. f. ARM. Tub de metall que forma el recobriment interior del canó on hi ha l'estriat i que s'introduïx a pressió en la boca de foc d'una arma.
d. f. LUM. Funda de xàrcia metàl·lica o de cotó amb què s'envolta un flam perquè, quan es posa incandescent, n'augmente la força lluminosa.
e. f. MOTOR Revestiment tubular disposat en l'interior del cilindre que fa de superfície de lliscament del pistó.
f. f. SURO Capa de corfa entre el suro i la fusta de la soca.
g. f. TECNOL. Revestiment metàl·lic que es col·loca en l'interior d'un cilindre o d'un forat per a augmentar-ne la resistència.
h. f. FÍS. Revestiment interior dels forns, els cresols, etc., de material refractari, que té la propietat de resistir temperatures elevades.
i. f. TÈXTIL Tros de tela que, enrotllat al voltant d'un corró compressor de certes màquines, en suavitza la pressió.
3. m. POLÍT. [seguit d'un adjectiu de color distintiu d'un cos militar o d'un partit] Nom donat als membres d'este cos o partit. Un camisa blava.

camisa (Traducció Valencià-Castellà)

camisa f. 1. camisa.
2. alçar la camisa tomar el pelo (a uno).
3. anar en camisa ir en camisa.
4. anar en cos (o en mànegues ) de camisa ir en mangas de camisa.
5. camisa de dormir camisa de dormir.
6. camisa de força camisa de fuerza.
7. canviar (o mudar ) de camisa cambiar de camisa.
8. deixar (algú) sense camisa (o amb la camisa a l'esquena ) dejar (a alguien) sin camisa.
9. deixar-hi la camisa quedarse en la ruina.
10. jugar-se la camisa jugarse hasta la camisa.
11. no tocar la camisa a la pell (o al cos ) lo llegarle (a alguien) la camisa al cuerpo.
12. perdre la camisa perder hasta la camisa, quedarse sin camisa.
13. quedar (o restar ) amb la camisa a l'esquena quedarse sin camisa.
14. tindre la camisa bruta tener la culpa.

camisa (Traducció Castellà-Valencià)

camisa f. 1. camisa.
2. cambiar de camisa canviar (o mudar ) de camisa.
3. camisa de dormir camisa de dormir.
4. camisa de fuerza camisa de força.
5. dejar (a alguien) sin camisa deixar (algú) sense camisa (o amb la camisa a l'esquena ).
6. ir en camisa anar en camisa.
7. ir en mangas de camisa anar en cos de camisa, anar en cos (o en mànegues ) de camisa.
8. jugarse hasta la camisa jugar-se la camisa.
9. lo llegarle (a alguien) la camisa al cuerpo no tocar la camisa a la pell (o al cos ).
10. meterse en camisa de once varas ficar-se on no li importa, ficar-se en bucs.
11. meterse (alguien) en camisa de once varas ficar-se en bucs, tindre mal de ventre del cagar d'altri.
12. no llegarle la camisa al cuerpo no tocar-li la camisa al cos.
13. perder hasta la camisa cobrir-se de merda.
14. perder hasta la camisa perdre la camisa, perdre bous i esquelles (o el bou i les esquelles ).
15. quedarse sin (o en ) camisa amb les mans darrere, amb una mà davant i una altra darrere, anar a la misèria.
16. quedarse sin camisa perdre la camisa, quedar (o restar ) amb la camisa a l'esquena, perdre dents i queixals.

Et pot interessar