camió (Diccionari)

camió
1. a. m. AUT./TRANSP. Vehicle automòbil especialment condicionat per al transport de càrrega.
b. camió cisterna AUT./TRANSP. Camió proveït d'una caixa condicionada per a transportar líquids.
c. camió de trabuc (o camió bolquet , o bolquet ) AUT./TRANSP. Camió proveït d'una caixa giratòria que es pot trabucar per a buidar-la.
d. camió formigonera CONSTR./AUT./TRANSP. Camió que porta muntada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta per a transportar formigó en estat pastós.
e. camió grua AUT./TRANSP. Camió o camioneta proveïts d'una grua per a remolcar vehicles.
f. camió tractor AUT./TRANSP. Camió curt, sense caixa, proveït d'un dispositiu d'enganxall i arrossegament de semiremolc.
2. m. PESCA Art d'encalç, considerat de transició entre els arts d'encerclament i els de ròssec.

camió (Traducció Valencià-Castellà)

camió m. 1. camión, autocamión. Este futbolista està més bo que el pa. ® Este futbolista está como un camión.
2. camió cisterna camión cisterna.
3. camió de trabuc (o camió bolquet , o bolquet ) camión con volquete.
4. camió formigonera camión hormigonera.
5. camió grua camión grúa.
6. camió tractor camión tractor.

Et pot interessar