ajeno (Traducció Castellà-Valencià)

ajeno -na adj. 1. [ de otro ] alié -ena, d'un altre, d'altri, dels altres. Los bienes ajenos. ® Els béns aliens. La opinión ajena. ® L'opinió aliena.
2. [ extraño ] alié -ena, estrany -a, impropi -òpia. Ajeno a este tema. ® Alié a este tema.
3. [ libre ] lliure. Ajeno de problemas. ® Lliure de problemes.
4. [ distinto ] distint -a, divers -a. Mi forma de pensar es ajena a la tuya. ® La meua forma de pensar és distinta de la teua.
5. [ contrario ] contrari -ària. Hoy juegan en campo ajeno. ® Hui juguen en camp contrari.
6. estar ajeno de (una cosa) ser ignorant d' (una cosa), desconéixer (una cosa).
7. ser ajeno a ser alié a, ser estrany a.
8. vivir a costa ajena viure a l'esquena dels altres.

Et pot interessar