ací (Diccionari)

ací
1. a. adv. En este lloc. Vine ací. Sempre passem per ací. Des d'ací es veu el poble.
b. ací i allà En este lloc i en aquell. Ací i allà trobareu persones com cal.
c. d'ací d'allà D'un costat a l'altre. Ens fan anar sempre d'ací d'allà.
d. d'ací i d'allà De totes bandes. Ens arribaven colps d'ací i d'allà.
2. a. adv. Ara, en el moment present (marcant el principi o el final d'un període de temps). Ací acaba tot el que jo volia dir.
b. d'ací a Al cap d'un espai de temps a comptar des d'ara. Tornaran a vindre d'ací a deu dies.
c. d'ací en avant (o d'ací avant ) A partir d'este moment. D'ací en avant el nou director es farà càrrec del projecte.
d. fins ací Fins este moment. Fins ací tot ha resultat fàcil.
3. adv. [ pop. ] Este (designant una persona que és prop nostre). Ací, l'amic, ja s'ho sap tot.
4. d'ací a ací ['<-->85,] d'ací a ací ['<-->85] Ara ['<-->85] ara. D'ací a ací està content, d'ací a ací està trist.

ací (Traducció Valencià-Castellà)

ací adv. 1. aquí, acá, ahí.
2. [hasta luego] fins després hasta ahora.
3. ací i allà aquí y allí, acá y allá.
4. d'ací a dentro de.
5. d'ací a ací ['<-->85,] d'ací a ací ['<-->85] ahora ['<-->85] ahora ['<-->85] Últimament el trobe molt estrany: d'ací a ací està content, d'ací a ací està trist. ® lo encuentro muy extraño: ahora está contento, ahora está triste.
6. d'ací d'allà de un lado a otro, de aquí para allí.
7. d'ací en avant (o d'ací avant ) de ahora en adelante (o desde ahora ).
8. d'ací i d'allà por todos lados, de acá y acullá.

Et pot interessar