termistància (Diccionari)

termistància
1. f. ELECTRÒN. Element que posseïx una resistència variable amb la temperatura.
2. f. ELECTRÒN. Resistència elèctrica constituïda per un semiconductor la resistivitat del qual disminuïx en augmentar la temperatura.

Et pot interessar