morfologia (Diccionari)

morfologia
1. f. BIOL. Part de la biologia que estudia la forma i l'estructura dels sers vius.
2. f. GEOL. Geomorfologia.
3. f. GRAM. Part de la gramàtica tradicional que estudia les formes de les paraules, independentment de les seues relacions o funcions en la frase o oració, que constituïxen l'objecte de la sintaxi.
4. morfologia urbana GEOGR. Part de la geografia urbana que estudia la forma de les ciutats.
5. morfologia urbana GEOGR. Aparença externa de la ciutat, formada per la trama dels carrers i els espais urbans.

morfologia (Traducció Valencià-Castellà)

morfologia f. 1. morfología.
2. morfologia urbana morfología urbana.

morfología (Traducció Castellà-Valencià)

morfología f. 1. morfologia.
2. morfología urbana morfologia urbana.

Et pot interessar