límit (Diccionari)

límit
1. m. Part extrema, punt, on acaba un territori, una extensió qualsevol, un període de temps. Els senyals de trànsit marquen els límits territorials. Els autobusos tenen un límit de places d'acord amb els seients. Per a estes oposicions hi ha un límit de places.
2. a. m. [ fig. ] Punt fins on és possible o lícit que arribe alguna cosa. El van provocar fins al límit de la seua paciència. La seua generositat no té límit. Dins dels límits fixats per la llei.
b. m. [ fig. ] [usat en aposició com a forma invariable] Situació límit.
3. m. MAT. Valor al qual una successió o una funció pot acostar-se més i més.
4. límit de velocitat AUT. Indicador de velocitat màxima per als vehicles.

límit (Traducció Valencià-Castellà)

límit m. 1. límite, lindero, linde ( f. ), lindera ( f. ), tope, limitación.
2. límit de velocitat límite de velocidad.

Et pot interessar