crític (Diccionari)

crític -a
1. a. adj. Relatiu o pertanyent a la crisi.
b. adj. [ fig. ] Greu, transcendental, que decidix la sort d'algú o d'alguna cosa. Un moment crític.
c. edat crítica MED. Dit de l'edat en què es produïx el climateri.
2. a. adj. FÍS. Es diu de les condicions que determinen un canvi en el desenrotllament d'un fenomen o en les propietats d'un cos.
b. punt crític QUÍM. Temperatura crítica.
3. adj. Relatiu o pertanyent a la crítica. Esperit crític. Edició crítica. Notes crítiques.
4. a. m. i f. Persona que expressa la seua opinió raonada sobre una obra jutjant-ne el valor, les qualitats i els defectes.
b. m. i f. Persona que exercix la crítica literària, artística, cinematogràfica, etc.
c. m. i f. [ p. ext. ] El conjunt de les opinions crítiques o dels crítics d'un cert àmbit. El seu llibre ha tingut crítiques favorables.

crític (Traducció Valencià-Castellà)

crític -a adj. i m. i f. 1. crítico -ca.
2. edat crítica edad crítica.
3. punt crític punto crítico, punto crítico.

Et pot interessar