bàssia (Diccionari)

bàssia
1. f. Terme que s'aplica a diferents receptacles de fusta o de metall per a llavar plats, donar menjar a l'aviram, pastar guix, etc.
2. f. OLE ['cfC.] Xicotet recipient metàl·lic, amb una ansa o dos, per a arreplegar la pasta que el rodet va fent i posar-la als cofins.

Te puede interesar